RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI,
że w dniu 28 września 2023 r. o godz. 11.00
w sali konferencyjnej Barlineckiego Ośrodka Kultury
w Barlinku przy ul. Podwale 9 odbędzie się
LXIX Sesja Rady Miejskiej w Barlinku.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie wniosków radnych w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z realizacji Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Barlinek na lata 2019-2023 za rok 2022.
 4. Ocena działalności spółki z udziałem Gminy Barlinek tj. Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki
  z o.o. w Barlinku w zakresie utrzymania czystości i porządku, utrzymania zieleni i lasów komunalnych, zarządzania cmentarzami komunalnymi.
 5. Informacja z działalności spółek: PGK sp.z o.o.,BTBS sp.z o.o.,PWK Płonia sp.z o.o.,Szpital Barlinek sp. z o.o.
 6. Informacja odnośnie opieki zdrowotnej w Gminie Barlinek przez podmioty lecznicze.
 7. Informacja z działalności Barlineckiego Ośrodka Kultury.
 8. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi miejskiemu w Barlinku.
 9. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 10. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2023.
 12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym w granicach administracyjnych Gminy Barlinek. (Parafia pw. Chrystusa Króla w Jesionowie).
 13. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym w granicach administracyjnych Gminy Barlinek.(Parafia pw. Św. Antoniego z Padwy w Mostkowie).
 14. Projekt uchwały w sprawie przyznania medalu Za zasługi dla Barlinka.
 15. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 16. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 17. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie sprawozdawczym oraz zgłoszonych poprawkach lub uzupełnieniach do protokołu z poprzedniej sesji.
 18. Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie sesji.

 

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku

                Mariusz Józef Maciejewski        

Minister Cyfryzacji z dniem 1 stycznia 2023 roku uruchomił portal INTERNET.GOV.PL – usługę, dzięki której każdy może:

 • sprawdzić, czy w wybranej lokalizacji jest dostępny szerokopasmowy internet i jacy operatorzy go oferują;
 • zgłosić potrzebę dostępu do internetu;
 • zgłosić pustostan, czyli budynek, w którym nie jest potrzebny dostęp do internetu;
 • dowiedzieć się o planowanych rozbudowach sieci szerokopasmowej.

Dodatkowo system jest stale aktualizowany – duże podmioty zasilają go danymi raz w tygodniu, przedsiębiorcy z sektora MŚP – raz w miesiącu. Także raz w miesiącu aktualizowane są informacje o wszystkich planach inwestycyjnych. 

Pierwsze 8 miesięcy funkcjonowania portalu INTERNET.GOV.PL to:

 • Ponad 7 milionów punktów adresowych w zasięgu dostępu do internetu w całym kraju, w tym ponad 5,5 miliona punktów adresowych w zasięgu internetu światłowodowego;
 • Ponad 260 tysięcy unikalnych użytkowników portalu;
 • Ponad 12 milionów wyświetleń strony internetowej INTERNET.GOV.PL;
 • Ponad 30 tysięcy Obywateli, którzy zgłosili zapotrzebowanie na szybki internet za pośrednictwem systemu.

INTERNET.GOV.PL jest narzędziem przeznaczonym również dla samorządów.

Samorząd, w szczególności Gminy, są pierwszym miejscem, w którym mieszkańcy szukają informacji o infrastrukturze telekomunikacyjnej i inwestycjach szerokopasmowych. Problem w tym, że jak dotąd Samorządy same tych informacji nie posiadały, a ich zebranie nie było łatwe. Teraz są dostępne nawet bez logowania w INTERNET.GOV.PL

Samorządy, które założyły konto w systemie mają dostęp do:

- zbiorczej LISTY POPARCIA BUDOWY SIECI SZEROKOPASMOWYCH na terenie samorządu. Jest to lista, która obejmuje wszystkie punkty adresowe bez dostępu do szybkiego internetu (powyżej 100 Mb/s). Takie listy mogą być zarówno drukowane, ale wtedy należy w systemie wprowadzić ręcznie dane uzyskane od mieszkańców, lub w postaci elektronicznej – wtedy wypełnione można załadować jako jeden plik do systemu. Dzięki temu są samorządy są w stanie gromadzić głosy wsparcia rozwoju infrastruktury szerokopasmowej. Działania te pozwolą bardziej efektywnie zachęcać przedsiębiorców telekomunikacyjnych do inwestowania w rozbudowę sieci szerokopasmowych na terenie Państwa jednostek.

- raportu ze STATYSTYKAMI dotyczącymi stanu dostępu do internetu na terenie danego samorządu, zawierającego listę przedsiębiorców, którzy świadczą usługi dostępu do internetu na danym obszarze.

Na INTERNET.GOV.PL. od 1 czerwca 2023 roku zbierane i prezentowane są informacje o planowanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych inwestycjach finansowanych ze środków własnych.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 3 lit. b Zarządzenia Nr 132/2023 Burmistrza Barlinka z dnia 20 lipca 2023 roku w sprawie naboru wniosków w ramach Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok, proszę zainteresowanych mieszkańców gminy o złożenie oświadczenia, dotyczącego zgłoszenia woli pracy w Zespole ds. Budżetu Obywatelskiego do oceny formalnej i merytorycznej -zgodności z prawem i wykonalności technicznej zgłoszonych projektów (załącznik do pisma).
Stosowne oświadczenie proszę złożyć do dnia 27 września 2023 roku w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Barlinku.

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze mieszkańców do pracy w zespole ds. Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze mieszkańców do pracy w zespole ds. Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok

W dniu 18 września br. w celu uczczenia 84. rocznicy wywózki ludności na Sybir, członkowie Związku Sybiraków w Barlinku, spotkali się na Cmentarzu Komunalnym pod pomnikiem upamiętniającym rodziny, które w uwłaczających warunkach, wywożono w syberyjską tajgę.

17 września 1939 roku, rozpoczęto masowe deportacje ludności. Rodziny wywożone w wagonach bydlęcych, bez możliwości zabrania osobistych rzeczy, wyciągane nocą z łóżek, jechały kilka tygodni, by zakończyć podróż w syberyjskiej tajdze.

Ku pamięci tych Rodzin, pod pomnikiem Sybiraków, Prezes Związku Sybiraków w Barlinku Maria Symonowicz wraz z zaproszonymi gośćmi w osobach: Burmistrza Barlinka Dariusza Zielińskiego, Sekretarza Barlinka Ewy Hinc – Dziedzieli, Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności Rady Miejskiej w Barlinku Cezarego Michalaka złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze. Uroczystość uhonorował poczet sztandarowy Związku  Sybiraków będący pod opieką młodzieży z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku.

IX Mistrzostwa Europejskiej Stolicy Nordic Walking w ramach Pucharu Bałtyku już za nami. Kolejny raz pasjonaci Nordic Walking walczyli o mistrzowskie tytuły w Barlinku. W tym roku w zawodach wzięło udział około 170 zawodników z całej Polski. Zawody rozegrały się na dystansie 5 i 10 km. w czternastu  kategoriach wiekowych z podziałem na kobiety i mężczyzn.

Zawodnicy, którzy uzyskali najlepsze czasy na 5 km: Ludwiczak Andżelika, w kategorii mężczyzn Kużmicz Adam. Na dystansie 10 km z kobiet najszybsza była Filipowicz Barbara, a wśród mężczyzn Kłos Maciej.

Podczas imprezy zostały rozegrane również Mistrzostwa  Sztafetowe Szkół z Gminy Barlinek. Drużyny pięcioosobowe dziewcząt i chłopców pokonały pięć okrążeń stadionu maszerując po tartanie.  Pierwsze miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa nr 4 z Barlinka  w kategorii M i K. Sztafetę młodzieżową  objęła patronatem firma  Echo. 

Pierwszy raz rozegrano również  Mistrzostwa Drużynowe NW  Nadleśnictw,  w których tytuł Mistrza uzyskało Nadleśnictwo Myślibórz. Gościem imprezy był   Dyrektor  Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie Andrzej Szelążek.

Puchary i nagrody wręczał Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński, Nadleśniczy Nadleśnictwa Barlinek Sławomir Gilbert, Dyrektor BOK Andrzej Jędrzejak i Katarzyna Mielcarek Pełnomocnik burmistrza ds. nordic walking i oczywiście  Andrzej Szelążek Dyrektor  Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. 

Po podsumowaniu zawodów rozlosowano tradycyjnie rower od Burmistrza Europejskiej Stolicy Nordic Walking, duży pakiet usług od firmy „Echo- media, Internet, telefon” oraz inne prezenty od sponsorów. Tym razem zawodnicy i mieszkańcy miasta mogli skorzystać również z atrakcji Rodzinnego Festynu Zdrowy Styl Życia, który odbywał się na placu obok stadionu. 

Wydarzenie realizował Barlinecki Ośrodek Kultury w imieniu Burmistrza Barlinka. Współorganizatorem imprezy było Nadleśnictwo Barlinek. Całość koordynowała  Katarzyna  Mielcarek pełnomocnik Burmistrza Barlinka ds. nordic walking. Pomocy przy organizacji imprezy  udzieliły następujące instytucje: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Komisariat Policji w Barlinku, OSP Mostkowo oraz OSP  Barlinek . SP 1 w Barlinku.  Bardzo dziękujemy za wsparcie promocji naszego wydarzenia na antenie radia  red. Piotrowi Rokickiemu z Radia Szczecin i Radiu Gorzów. Serdecznie dziękujemy redakcji sportowej z TVP3 Gorzów za news z Barlinka. Podziękowania składamy również  dla  TVP Echo Choszczno i  dla portalu e-barlinek, które wspierają nas medialnie od kilku lat. Fotorelacja: Barlinecki Ośrodek Kultury - M. Przybylska,

Centrum Informacji Turystycznej K. Mielcarek J. Broch .  

IX Mistrzostwa Europejskiej Stolicy Nornic Walking w ramach Pucharu Bałtyku już za nami. Kolejny raz pasjonaci Nordic Walking walczyli o mistrzowskie tytuły w Barlinku. W tym roku w zawodach wzięło udział około 170 zawodników z całej Polski. Zawody rozegrały się na dystansie 5 i 10 km. w czternastu  kategoriach wiekowych z podziałem na kobiety i mężczyzn.

Zawodnicy, którzy uzyskali najlepsze czasy na 5 km: Ludwiczak Andżelika, w kategorii mężczyzn Kużmicz Adam. Na dystansie 10 km z kobiet najszybsza była Filipowicz Barbara, a wśród mężczyzn Kłos Maciej.

Podczas imprezy zostały rozegrane również Mistrzostwa  Sztafetowe Szkół z Gminy Barlinek. Drużyny pięcioosobowe dziewcząt i chłopców pokonały pięć okrążeń stadionu maszerując po tartanie.  Pierwsze miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa nr 4 z Barlinka  w kategorii M i K. Sztafetę młodzieżową  objęła patronatem firma  Echo. 

Pierwszy raz rozegrano również  Mistrzostwa Drużynowe NW  Nadleśnictw,  w których tytuł Mistrza uzyskało Nadleśnictwo Myślibórz. Gościem imprezy był   Dyrektor  Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie Andrzej Szelążek.

Puchary i nagrody wręczał Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński, Nadleśniczy Nadleśnictwa Barlinek Sławomir Gilbert, Dyrektor BOK Andrzej Jędrzejak i Katarzyna Mielcarek Pełnomocnik burmistrza ds. nordic walking i oczywiście  Andrzej Szelążek Dyrektor  Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. 

Po podsumowaniu zawodów rozlosowano tradycyjnie rower od Burmistrza Europejskiej Stolicy Nordic Walking, duży pakiet usług od firmy „Echo- media, Internet, telefon” oraz inne prezenty od sponsorów. Tym razem zawodnicy i mieszkańcy miasta mogli skorzystać również z atrakcji Rodzinnego Festynu Zdrowy Styl Życia, który odbywał się na placu obok stadionu. 

Wydarzenie realizował Barlinecki Ośrodek Kultury w imieniu Burmistrza Barlinka. Współorganizatorem imprezy było Nadleśnictwo Barlinek. Całość koordynowała  Katarzyna  Mielcarek pełnomocnik Burmistrza Barlinka ds. nordic walking. Pomocy przy organizacji imprezy  udzieliły następujące instytucje: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Komisariat Policji w Barlinku, OSP Mostkowo oraz OSP  Barlinek . SP 1 w Barlinku.  Bardzo dziękujemy za wsparcie promocji naszego wydarzenia na antenie radia  red. Piotrowi Rokickiemu z Radia Szczecin i Radiu Gorzów. Serdecznie dziękujemy redakcji sportowej z TVP3 Gorzów za news z Barlinka. Podziękowania składamy również  dla  TVP Echo Choszczno i  dla portalu e-barlinek, które wspierają nas medialnie od kilku lat. Fotorelacja: Barlinecki Ośrodek Kultury - M. Przybylska,

Centrum Informacji Turystycznej K. Mielcarek J. Broch.