Do 1 marca br. można składać wnioski do tegorocznej edycji programu „Sport dla Wszystkich”. Do rozdysponowania jest 100 mln złotych na upowszechnianie aktywności fizycznej. O dofinansowanie mogą wnioskować m.in. gminne, szkolne i ludowe kluby sportowe.

W ramach programu „Sport dla Wszystkich” można otrzymać dofinansowanie zadań upowszechniających sport w różnych grupach społecznych i środowiskowych. Mogą to być m.in. zajęcia i imprezy sportowe, konferencje i publikacje specjalistyczne oraz eventy okolicznościowe promujące aktywny model spędzania wolnego czasu. Wsparcie można otrzymać na zadania o charakterze ogólnopolskim, przez regionalne do lokalnych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, w tym m.in. gminne, międzygminne, uczniowskie, szkolne, międzyszkolne i ludowe kluby sportowe.

Wnioskodawcy muszą zagwarantować udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 5 proc. całości kosztów zadania.

Na realizację zadań w ramach tegorocznej edycji programu zaplanowano 100 mln zł.

Jak informuje resort sportu, w ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie na cztery rodzaje zadań:

1. Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;
2. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim;
3. Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach działań rządu dotyczących „Współpracy z Polonią i Polakami za granicą”;
4. Wspieranie projektów sportu dla wszystkich (poz. 1-3) realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.

Wnioski należy składać i przesyłać elektronicznie wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert i wniosków Ministerstwa Sportu i Turystyki AMODIT w terminie do 1 marca 2024 roku. Zostaną one rozpatrzone do 17 maja 2024 r.\

Więcej informacji w załączniku: 

Sport dla wszystkich 2024.

Najczęściej zadawane pytania.

             W dniu 8 lutego br. w Barlineckim Ośrodku Kultury odbyła się uroczystość wręczenia Złotych Barlineckich Gęsiarek.

W bieżącym roku po raz 28 wręczono nagrody przyznawane za szczególne osiągnięcia w dziedzinie gospodarczej, kulturalnej, społecznej i promocji Barlinka.

            Prowadząca uroczystość, Anna Adamiok powitała zaproszonych gości, w tym:

              Andrzeja Potyrę – Starostę Myśliborskiego,

              Mariusza Maciejewskiego – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Barlinku wraz z zaproszonymi Radnymi Rady Miejskiej oraz pozostałych zaproszonych gości w tym  przedstawicieli mediów, którzy przybyli na tę uroczystość. Następnie Gospodarz Barlinka burmistrz Dariusz Zieliński serdecznie przywitał zaproszonych gości i w kilku zdaniach przypomniał historię Barlinka i inwestycji zrealizowanych w ostatnich latach.

Za rok 2023 przyznano trzy nagrody główne, czyli „Złote Barlineckie Gęsiarki” oraz jeden tytuł „Ambasadora Barlinka”.

Tytuł Ambasadora Barlinka wyróżniono :

Klub Żeglarski „Sztorm” Barlinek – za promocję walorów krajoznawczych Jeziora Barlineckiego, popularyzację sportów wodnych oraz organizację I Mistrzostw Polski Kobiet 2023 w klasie Omega Standard. Nagrodę odebrała Komandor Beata Rzewuska – Ciesielska wraz z członkami Zarządu Klubu.

Złotymi Barlineckimi Gęsiarkami wyróżniono:  

 

  1. Boratyn Teresa i Waldemar Piekarnia – za wieloletnią działalność na rynku piekarniczo – cukierniczym.

    Nagrodę odebrali Waldemar Boratyn z synową.

  2. FHU Grzegorz Bochman – za wieloletnią działalność na rynku zaopatrzenia rolnictwa i przemysłu.

          Nagrodę odebrali Mirosława i Grzegorz Bochman wraz z członkami rodziny.

  3. PPHU Grzegorz Lisicki – za wieloletnią działalność na rynku produkcji i sprzedaży zabawek.

                Nagrodę odebrali Anita i Grzegorz Lisicki z córką Agatą i narzeczonym Samuelem Zych.

W części artystycznej wystąpił zespół „Sonata” pod kierownictwem Andrzeja Galbaczyka oraz Zuzanna Błaszczak.

Link do filmu z wydarzenia: https://www.youtube.com/watch?v=y2NoBR21D3w

 

 

 

 

 

 

miniaturka

Więcej informacji znajduje się w załączniku: Akcja masz głos.

ikona

Więcej informacji znajduje się w załączniku: Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myśliborzu