miniaturka

Urząd Stanu Cywilnego (biuro dowodów osobistych) informuje, iż w dniu 28 grudnia 2023 r. wnioski o wydanie dowodu osobistego przyjmowane będą:

dla dzieci do godziny 9:00

dla dorosłych do godziny 12:00

Powyższe związane jest z wdrożeniem w dniu 29 grudnia 2023 r. nowych rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenia usług związanych z wnioskowaniem o dowód osobisty.

Za utrudnienia przepraszamy. 

Informujemy, że 5 stycznia 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Barlinku w zamian za święto przypadające 6 stycznia 2024 r

Informujemy, że 22 grudnia 2023 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Barlinku w zamian za święto przypadające 11 listopada 2023 r.

Burmistrz Barlinka podpisał w dniu 20 grudnia 2023 r. umowę z firmą K&M Michał Goliszek, Raduń 46, 73 – 200 Choszczno, na wykonanie zadania inwestycyjnego dot. „Budowy parkingu przy ul. Szpitalnej w Barlinku”.

Zakres zadania obejmuje budowę parkingu na potrzeby pacjentów i pracowników szpitala, ośrodków zdrowia oraz innych instytucji położonych przy ul. Szpitalnej. Planowane jest wykonanie: 67 stanowisk parkingowych o nawierzchni z płyt betonowych ażurowych oraz kostki betonowej, dwóch wjazdów od ul. Szpitalnej, schodów terenowych, solarnego oświetlenia oraz zagospodarowania terenu z nasadzeniami drzew.

Autorem dokumentacji projektowej jest biuro Projekty i Nadzory Budowlane mgr. inż. Witold Krasowski ul. Boczna 4/3, 74 – 320 Barlinek.
Koszt zadania to ok. 1 145 000,00 zł brutto.
Zakończenie realizacji zadania planowane jest na IV kwartał 2024 r.
Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację inwestycji w wysokości 700.000,00 zł. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W dniu 20 grudnia 2023 r., już po raz kolejny w tym roku, Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński wręczył, akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli mianowanych: Pani Katarzynie Molenda-Jankowskiej - nauczycielowi Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Barlinku oraz Panu Grzegorzowi Stanisz - nauczycielowi Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mostkowie.

W 2023 r. aż dwunastu nowych nauczycieli uzyskało awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

Serdecznie gratulujemy! Życzymy uzyskiwania dalszych awansów zawodowych.