Cyberbezpieczny Urząd Miejski w Barlinku

 

 

W dniu 15 kwietnia 2024 Burmistrz Barlinka podpisał umowę o powierzenie grantu na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Urząd Miejski w Barlinku”. Projekt realizowany jest w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. 

Celem Projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim w Barlinku poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych.

W ramach projektu zaplanowano między innymi zakup zasilacza UPS do Urzędu, rozbudowę systemu backup, szkolenia pracowników budujące świadomość cyberzagrożeń i sposobów ochrony  oraz opracowanie dokumentacji z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Wartość zadania oszacowano na  kwotę 1 086 933,90 zł, z czego dofinansowanie wynosi  850 000,00 zł.

 

W dniu 07.05.2024 r.
Urząd Miejski oraz Urząd Stanu Cywilnego
w Barlinku
będą czynne do godz. 14.30
Za utrudnienia przepraszamy

Święto Narodowe Trzeciego Maja

Tradycyjnie, jak co roku, w dniu 3 maja w kościele pw. NSNMP uroczyście odprawiono mszę św. w intencji Ojczyzny.

W tym dniu Polska i Polacy na całym świecie obchodzą święto narodowe upamiętniające przyjęcie w 1791 r. pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej konstytucji.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz miejskim: Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński, Burmistrz Barlinka elekt Bernarda Lewandowska, zastępca Burmistrza Barlinka Krzysztof Paszek. W obecności pocztów sztandarowych, wiązanki kwiatów złożyli  przedstawiciele jednostek i instytucji samorządowych, stowarzyszeń oraz szkół.

Wartę pod pomnikiem, pełnili harcerze z Harcerskiego Szczepu Puszczy Barlineckiej.

 

 

 

 

POSTANOWIENIE NR 292/2024

KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE II

z dnia 17 kwietnia 2024 r.

w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady

 

Na podstawie art. 20 ust. 2 w zw. z art. 29a ust. 2 i art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), Komisarz Wyborczy w Szczecinie II postanawia, co następuje:

 

§ 1.

Zwołać pierwszą sesję nowo wybranej Rady Miejskiej w Barlinku na dzień 7 maja 2024 r.

o godz. 12:00 w Barlineckim Ośrodku Kultury w Barlinku przy ul. Podwale 9.

 

§ 2.

Ustalić następujący porządek obrad pierwszej sesji Rady:

  1. Otwarcie inauguracyjnej sesji Rady.
  2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego.
  3. Złożenie ślubowania przez radnych.
  4. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Przewodniczącego Rady.
  6. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Burmistrza Barlinka.
  7. Złożenie ślubowania przez Burmistrza.
  8. Zakończenie obrad.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                    Komisarz Wyborczy w Szczecinie 11                             

          Elektronicznie podpisany przez

                         Anna Sienkiewicz

  Data: 2024.04.17 19:24:50 +02'00'