Barlinek, dnia 11.09.2020 r.

 

 

Barlinecki Budżet Obywatelski

na 2022 r.

 

Nabór mieszkańców Gminy Barlinek

 do pracy w Zespole ds. Budżetu Obywatelskiego na 2021 r.

 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 3 lit. b Zarządzenia Nr 75/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie naboru wniosków w ramach Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok, proszę zainteresowanych mieszkańców gminy o złożenie oświadczenia, dotyczącego zgłoszenia woli pracy w Zespole ds. Budżetu Obywatelskiego do oceny formalnej i merytorycznej – zgodności z prawem i wykonalności technicznej zgłoszonych projektów (załącznik do pisma).

Stosowne oświadczenie proszę złożyć do dnia 10 września 2021 roku w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Barlinku.