W ubiegłym roku w głosowaniu łącznie oddano 8 143 głosów. Barlinecki Budżet Obywatelski 2020 podzielony został na projekty miejskie – 300 tys. zł i projekty sołeckie – 100 tys. zł. Ostatecznie zgłoszonych zostało 5 projektów: 1 miejski i 4 wiejskie. Największe poparcie uzyskały 2 projekty: „ZAKUP KARETKI SANITARNEJ DLA SZPITALA BARLINEK SP. Z O.O.” oraz „MINI CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWE W ŁUBIANCE”.

Przed nami piąta edycja Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego tym razem na rok 2021.

Rada Miejska w Barlinku w dniu 28 marca 2019 r. podjęła uchwałę nr VIII/44/2019 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego, na podstawie której 18 sierpnia 2020 r. zostało podjęte zarządzenie Burmistrza Barlinka w sprawie naboru wniosków w ramach Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok.

W tym roku po raz pierwszy wykorzystywać będziemy specjalnie w tym celu przygotowaną stronę internetową, na której publikowane będą wszystkie najważniejsze informacje. Za pomocą platformy będą Państwo mogli zgłosić projekt (projekt będzie można zgłosić także w formie papierowej) i oddać głos w Barlineckim Budżecie Obywatelskim.

Od 11 do 30 września  możliwe będzie zgłaszanie, popartych minimum trzynastoma podpisami, wniosków projektów inwestycyjnych na zadania miejskie oraz minimum pięcioma podpisami wniosków projektów inwestycyjnych na zadania sołeckie. Po weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego od 12 października  do 06 listopada wszyscy mieszkańcy naszej gminy, będą mogli oddać głos na jeden projekt miejski i jeden projekt sołecki. W tym roku głosowanie będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, pod adresem: barlinek.budzet-obywatelski.org.  Najpóźniej 9 listopada zostaną ogłoszone wyniki głosowania na poszczególne projekty. Wartość projektów nie może przekroczyć kwoty 300 tys. zł na projekt miejski i 100 tys. zł na projekt sołecki. Wybrane w wyniku konsultacji projekty zostaną zaplanowane w budżecie Gminy Barlinek na 2021 r.

Czas realizacji zadania w ramach budżetu obywatelskiego jest ograniczony do 1 roku. W związku z tym będą realizowane tylko te propozycje inwestycyjne, które nie wymagają przygotowania pełnej dokumentacji budowlanej.

Zachęcam wszystkich mieszkańców do zgłaszania wniosków do piątej edycji „Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego” i wzięcia udziału w głosowaniu.

 

 

Dariusz Zieliński

Burmistrz Barlinka

 

Nabór mieszkańców Gminy Barlinek  do pracy w Zespole ds. Budżetu Obywatelskiego na 2021 r.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 3 lit. b Zarządzenia Nr 101/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie naboru wniosków w ramach Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok, proszę zainteresowanych mieszkańców gminy o złożenie oświadczenia, dotyczącego zgłoszenia woli pracy w Zespole ds. Budżetu Obywatelskiego do oceny formalnej i merytorycznej – zgodności z prawem i wykonalności technicznej zgłoszonych projektów (załącznik do pisma).

Stosowne oświadczenie proszę złożyć do dnia 28 września 2020 roku w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Barlinku.

Do pobrania:

  1. Formularz zgłoszeniowy PDF
  2. Formularz zgłoszeniowy DOCX
  3. Oświadczenie DOCX