Budżety obywatelskie zyskują coraz większą popularność w Polsce. Budżet obywatelski zwany partycypacyjnym jest demokratyczną formą bezpośredniego udziału mieszkańców w procesie wydatkowania gminnego budżetu. Mieszkańcy zgłaszają pomysły, które są weryfikowane pod względem formalnym i w następnej kolejności w wyniku powszechnego głosowania wyłaniane są te, które zyskują największą popularność.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, po uzgodnieniach z Radą Miejską w Barlinku, 25 stycznia 2016 r. zostało podjęte zarządzenie Burmistrza Barlinka w sprawie „przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Barlinek na 2017 rok". Po akcji informacyjno - promocyjnej od 1 do 31 marca będzie można składać poparte minimum 25. podpisami wnioski projektów inwestycyjnych. Po weryfikacji formalnej od 18 kwietnia do 13 maja wszyscy mieszkańcy naszej gminy, którzy ukończyli 16 lat będą mogli oddać głos na jeden projekt. Najpóźniej do 30 maja zostaną ogłoszone wyniki głosowania na poszczególne projekty. Wartość projektów nie może przekroczyć kwoty 300 tys. zł. Wybrane w wyniku konsultacji projekty zostaną zaplanowane w budżecie gminy Barlinek w 2017 r.

Ważnym elementem jest czas realizacji zadania w ramach budżetu obywatelskiego. Jest on ograniczony do 1. roku. Ten czas powoduje, że będą realizowane tylko te propozycje inwestycyjne, które nie wymagają przygotowania pełnej dokumentacji budowlanej.

Gorąco zachęcam wszystkich mieszkańców do udziału w pierwszej edycji „Budżetu Obywatelskiego Gminy Barlinek na 2017 rok."

 

Przeczytaj także: Historia budżetu obywatelskiego

 

Dariusz Zieliński
Burmistrz  Barlinka

Zarządzenie - Budżet Obywatelski

Załącznik Nr 1 - Harmonogram Budżetu Obywatelskiego

Załącznik Nr 2 - Formularz zgłoszeniowy propozycji projektu

Załącznik Nr 2 - Formularz zgłoszeniowy propozycji projektu

Załącznik Nr 3 - Zasady i tryb działania Zespołu ds. Budżetu

Załącznik Nr 4 - Karta Oceny Projektu / Zadania

Załącznik Nr 5 - Karta do głosowania

Załącznik Nr 5 - Karta do głosowania