Wyniki głosowania na projekty zgłoszone w Barlineckim Budżecie Obywatelskim dostępne są na stronie Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego 
oraz w załączniku: Wyniki głosowania na projekty zgłoszone do Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok