Elemnt ozdobny strony - Budżet Obywatelski

Zwracam się do Państwa z prośbą o wytypowanie swoich przedstawicieli do prac w Zespole ds. Budżetu Obywatelskiego zgodnie z § 4 ust.1 pkt 3b Zarządzenia Nr 27/2017 Burmistrza Barlinka z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Barlinek na 2018 rok. Dane wytypowanego przedstawiciela Państwa organizacji wraz z podanym adresem, numerem telefonu kontaktowego i podpisem upoważnionej osoby proszę złożyć do dnia 10 kwietnia br. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskim w Barlinku, ul. Niepodległości 20.     

Więcej informacji na temat Budżetu Obywatelskiego Gminy Barlinek znajduje się na stronie www.barlinek.pl

 

Zastępca Burmistrza

Krzysztof Paszek