Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy obecnym i emerytowanym Nauczycielom, Wychowawcom, Pedagogom oraz Pracownikom Administracji satysfakcji z pełnionych obowiązków oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Serdecznie dziękujemy Państwu za dydaktyczny  i wychowawczy trud, jaki każdego dnia podejmujecie kształtując postawy i osobowość młodego pokolenia.

 

Z poważaniem

  Dariusz Zieliński                                                                        Mariusz Maciejewski      
Burmistrz Barlinka                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej