Rok kalendarzowy, jak obliczono, liczy 365 dni. Rok szkolny jest z całą pewnością krótszy, ale jeszcze nigdzie na świecie nie obliczono dokładnie, ile dni powinien w sobie mieścić. W tej sprawie są dwa stanowiska:

 • nauczyciele twierdzą, że rok szkolny jest stanowczo za krótki, bo nie mieści się w nim program nauczania,
 • uczniowie twierdzą, że rok szkolny jest za długi, ponieważ program nauczania nie zawsze mieści się im w głowach.

Mimo niezgodności poglądów w sprawie roku szkolnego, wszyscy są zgodni co do jednego, że muszą się w nim zmieścić obchody ważnych świąt. Jednym z takich dni jest Dzień Edukacji Narodowej, czyli Dzień Nauczyciela.

Dnia 13 października 2022 r. w Kawiarni Barlineckiego Ośrodka Kultury w Barlinku odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Gospodarzem uroczystości był Burmistrz Barlinka Pan Dariusz Zieliński. W uroczystości wzięli udział zaproszeni  goście: w imieniu Przewodniczącego Rady Miejskiej w Barlinku, Pan Cezary Michalak - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności, Pan Krzysztof Paszek - zastępca Burmistrza, Pani Edyta Włodkowska - Skarbnik Barlinka, Pani Ewa Hinc-Dziedziela - Sekretarz Barlinka, dyrektorzy i nauczyciele naszych barlineckich szkół i przedszkoli. 

Po przywitaniu gości i złożeniu życzeń z okazji Dnia Edukacji Narodowej nastąpił uroczysty moment wręczenia nagród przez Burmistrza Barlinka dla zasłużonych nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych. Nagrody za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły otrzymały następujące osoby:

 • Tomiałojć Danuta
 • Ogarewicz Elżbieta
 • Rosenkiewicz Piotr
 • Jabłońska Małgorzata
 • Mariańska Anna
 • Sufleta Renata
 • Deja Dorota Agnieszka
 • Stawicka Wioleta
 • Smoła Paulina
 • Walaszczyk Barbara
 • Ślifirska Katarzyna
 • Lewandowski Zbigniew

WSZYSTKIM  NAGRODZONYM  SERDECZNIE GRATULUJEMY.