W związku z trwającym sezonem zimowym 2022/2023 oraz prognozami IMGW dotyczącymi intensywnych opadów śniegu i spadku temperatury, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o możliwości pogorszenia się warunków pogodowych i niekorzystnych zdarzeniach związanych z okresem zimowym (awarie sieci energetycznych i ciepłowniczych, utrudnienia drogowe).

Dodatkowo przypominamy właścicielom, zarządcom i użytkownikom nieruchomości o obowiązku usuwania śniegu z dachów i odśnieżania chodników położonych wzdłuż nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów tymczasowych oraz budynków wielkopowierzchniowych takich jak: hipermarkety, hale targowe, hale sportowe czy magazyny. Utrzymanie czystości i porządku w gminie jest ustawowym obowiązkiem każdego z nas, zarówno władz gminy, jak i mieszkańców i wynika z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 t.j.).

Pamiętajmy, że niskie temperatury są zagrożeniem również dla osób samotnych i w podeszłym wieku, a także nietrzeźwych przebywających poza domem. Poza wychłodzeniem organizmu, osoby te mogą stracić życie w pożarach lub w wyniku zatrucia tlenkiem węgla przebywając w pustostanach lub budynkach o złym stanie technicznym. Zwróćmy uwagę na te osoby i powiadamiajmy odpowiednie służby w celu udzielenia pomocy. Wystarczy jeden telefon pod numerem 112 i możemy uchronić kogoś od wychłodzenia i uratować czyjeś życie. Nie bądźmy obojętni.