W dniu 6 czerwca 2023 r., w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, wyłoniono kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, przy ul. Jeziornej 12 w Barlinku.

W związku z powyższym Burmistrz Barlinka - Dariusz Zieliński powołał, na okres 5 lat szkolnych, na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki - Panią Sylwię Olejnik i uroczyście wręczył akt powierzenia.

Serdecznie gratulujemy! Życzymy sukcesów w pracy zawodowej.