Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń §16.

Powiatowy lekarz weterynarii pobiera próbki do badań w kierunku afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwach położonych na obszarach objętych ograniczeniami I, obszarach objętych ograniczeniami II i obszarach objętych ograniczeniami III od świń chorych lub ze świń padłych, u których w wyniku przeprowadzonego badania klinicznego nie można wykluczyć afrykańskiego pomoru świń.

Posiadacz świń informuje urzędowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia świni w gospodarstwie położonym na obszarach objętych ograniczeniami I, obszarach objętych ograniczeniami II i obszarach objętych ograniczeniami III.

Więcej informacji znajduje się w oficjalnym Piśmie Powiatowego Lekarza Weterynarii dla hodowców trzody chlewnej zamieszczonym w poniższym załączniku. 

1) Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii dla hodowców trzody chlewnej.