OGŁOSZENIE
RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI

 

że w dniu 12 lipca 2023 r. o godz. 1430
w Sali konferencyjnej Barlineckiego Ośrodka Kultury przy ul. Podwale 9   
odbędzie się

 

LXVI NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ

 

PORZĄDEK OBRAD OBEJMUJE:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2023-2037.
  4. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2023 rok.
  5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale.
  6. Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

W BARLINKU 

Mariusz Józef Maciejewski