W związku z rozpoczynającymi się żniwami Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myśliborzu informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia w 2023 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie" podmioty prowadzące działalność nadzorowaną związaną z produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz, a także rolnicy, myśliwi, władze samorządowe, straż i inne służby oraz mieszkańcy powiatu myśliborskiego zobowiązani są do zawiadamiania organów Inspekcji Weterynaryjnej o każdym przypadku znalezienia padłego dzika.

Załącznik: Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myśliborzu dot. zgłaszania padłych dzików.