BADANIE ANKIETOWE W RAMACH PRZYGOTOWANIA DOKUMENTU „STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BARLINEK NA LATA 2024 – 2028”

 

Szanowni Państwo,

w związku z pracami nad dokumentem „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Barlinek na lata 2024 – 2028”, zwracam się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej problemów społecznych na terenie Gminy Barlinek. Państwa odpowiedzi pozwolą określić działania, które należy podjąć w celu poprawy jakości życia mieszkańców naszej społeczności lokalnej.

 

Obowiązek opracowania Strategii wynika z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2023 r. poz. 901 ze zm.), który w ramach zadań własnych gminy przewiduje „opracowanie i realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka”.

 

Badanie zostanie przeprowadzone w formie elektronicznej ankiety i będzie dotyczyć niżej wskazanych grup odbiorców:

  1. dorosłych mieszkańców Gminy Barlinek, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników Ośrodka;
  2. uczniów ze szkół podstawowych:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Jeziornej 12 w Barlinku;

- Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Kombatantów 3 w Barlinku;

- Niepublicznej Szkoły Podstawowej RADOSNA przy ul. Szosowej 3 w Barlinku;

- Szkoły Podstawowej w Mostkowie;

  1. oraz uczniów z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych przy ul. Szosowej 2 w Barlinku.

 

Ankieta jest całkowicie anonimowa, nie ma konieczności podawania żadnych danych osobowych. Prosimy o udzielenie szczerych odpowiedzi.

Link do ankiety aktywny do 26 listopada 2023 r. - https://barlinekmieszkancy.webankieta.pl/

 

Wykonawcą usługi jest Centrum Rozwoju Edukacji i Kompetencji INVESIS Polska przy ul. 3 Maja 111a, 32-400 Myślenice.