Dnia 06 marca 2023 r. /poniedziałek/ o godz.12.00 w Barlineckim Ośrodku Kultury, Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński podpisał trzy umowy na realizację zadań drogowych:   

1. Przebudowa drogi we wsi Rychnów. 

2. Budowa ulicy F. Chopina i ul. E. Orzeszkowej.

3. Rozbudowa ul. Lipowej w Barlinku (od ul. Szpitalnej do ul. Strzeleckiej),

dofinansowanych z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W podpisaniu umów uczestniczyli wykonawcy robót drogowych w osobach:
- Waldemar Borowski Prezes Zarządu MADEX Sp. z o.o. w Barlinku.
- Krzysztof Darczuk Wiceprezes Zarządu M&K Zakład Sieci Sanitarnych Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.
- Pani Anna Pawlak Dyrektor ds. Relacji Społecznych – BGK
- oraz Rafał Szczepaniak Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku.

 Materiał wideo z podpisania umów na roboty drogowe w Gminie Barlinek