Minister Sportu i Turystyki ogłosił start naboru do „Programu wsparcia i rozwoju lig amatorskich”

02.04.2024

Źródło: https://www.gov.pl/web/sport/minister-sportu-i-turystyki-slawomir-nitras-oglosil-start-naboru-do-programu-wsparcia-i-rozwoju-lig-amatorskich

Minister Sportu i Turystyki Sławomir Nitras ogłosił start naboru do „Programu wsparcia i rozwoju lig amatorskich”. Do 6 maja można składać wnioski, a ich rozstrzygnięcie nastąpi do 7 czerwca 2024 r. Wysokość możliwego dofinansowania to nawet 95% nakładów.

Program powstał w odpowiedzi na coraz liczniejsze oddolne przedsięwzięcia zorganizowanej rywalizacji skierowane do różnych grup wiekowych. Nadrzędną ideą programu jest więc wspieranie istniejących oraz powstających inicjatyw poprzez wzmacnianie roli organizatorów amatorskiego współzawodnictwa i tworzenie wraz z nimi coraz lepszych warunków.

Na realizację zadań z zakresu naboru Programu na 2024 rok zaplanowano kwotę 40 000 000 zł.

Ministerstwu szczególnie zależy na wspieraniu działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, aktywnego spędzania czasu wolnego oraz kształtowanie zdrowego stylu życia.

Ministerstwo dostrzega dynamiczny rozwój szeroko rozumianego sportu amatorskiego. Należy zauważyć, że do tej pory wspierana była głównie rywalizacja w sporcie wyczynowym. Teraz resort kieruje działania aktywizacyjne do sportowców amatorów. Osób, które nie posiadają licencji zawodniczych związków sportowych, ale mają świadomość potrzeby aktywności ruchowej i jej wpływu na komfort codziennego życia.

Rolą ministerstwa jest wspieranie potrzeby aktywności sportowych, zwłaszcza jeśli społeczność sama organizuje się w tym zakresie w oddolnych inicjatywach

- podkreśla Sławomir Nitras, Minister Sportu i Turystyki.

Wśród priorytetów programu znajduje się wspieranie tworzenia lig amatorskich oraz wydarzeń sportowych będących elementem amatorskiego współzawodnictwa. W ramach programu promowany ma być wolontariat sportowy oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej służących solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej.

Naszym wsparciem planujemy objąć ligi amatorskie, ogólnopolskie turnieje sportowe, wykorzystując dostępną infrastrukturę sportową, promując przy tym fakt, że rywalizacja sportowa to wspaniały pomysł na spędzanie czasu wolnego. Sport pozytywnie wpływa na wszystkie sfery życia od zdrowia i samopoczucia po lepsze wyniki w szkole czy pracy. Kształtuje charakter, buduje pewność siebie. Sportowcy zwykle lepiej radzą sobie z obowiązkami, problemami i stresem. Sport to sposób na relaks i odreagowanie po ciężkim dniu

- podkreśla Sławomir Nitras, Minister Sportu i Turystyki.

Ważnym elementem ma być promowanie kulturalnego kibicowania oraz propagowanie udziału społeczności lokalnej w organizowanych przedsięwzięciach. W programie znalazło się też miejsce na promowanie idei „fair play”.

O przyznanie dofinansowania na realizowane w ramach programu zadania, mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do upowszechniania i promocji sportu i kultury fizycznej (tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje).

Nabór ma charakter otwarty. Wnioski należy składać do 6 maja 2024 r. Termin rozpatrzenia: 7 czerwca 2024 r.

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu Klub

28.03.2024

Źródło: https://www.gov.pl/web/sport/rozpoczal-sie-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-klub

Operator krajowy rozpoczął nabór wniosków do tegorocznej edycji Programu Klub. Środki, które trafią do małych i średnich klubów sportowych z całej Polski, to ponad 98,5 mln zł.

Wnioski składać można za pośrednictwem strony rzadowyprogramklub do 30 kwietnia.

Warto przypomnieć, że dofinansowanie dla klubów jednosekcyjnych wzrosło w tym roku z 10 do 12 tys. zł, a dla klubów wielosekcyjnych z 15 do 17 tys. zł. Co istotne, kwotę dofinansowania będzie można wykorzystać w dowolnej proporcji na wynagrodzenie szkoleniowca, zakup sprzętu sportowego bądź organizację obozu sportowego. Ministerstwo rezygnuje tym samym z dotychczasowych zapisów, limitujących podział środków we wskazanych obszarach.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Programu: Rządowy Program Klub

Program Klub

Od 2016 roku, w ramach Programu Klub, Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansowuje działalność małych i średnich klubów z terenu całej Polski. Program Klub to największe systemowe narzędzie bezpośredniego wsparcia, skierowane do organizacji sportowych z całego kraju prowadzących szkolenie dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Dzięki udziałowi w programie kluby w istotnym zakresie mogą uzupełnić bazę sprzętową, zorganizować zgrupowania sportowe oraz wesprzeć finansowo szkoleniowców, prowadzących zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą.

Program cieszy się ogromnym zainteresowaniem i jest odpowiedzią resortu na realne potrzeby środowiska sportowego.

Zobacz także: Zmiany w Programie Klub – edycja 2024

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu Klub

28.03.2024

Źródło: https://www.gov.pl/web/sport/rozpoczal-sie-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-klub

Operator krajowy rozpoczął nabór wniosków do tegorocznej edycji Programu Klub. Środki, które trafią do małych i średnich klubów sportowych z całej Polski, to ponad 98,5 mln zł.

Wnioski składać można za pośrednictwem strony rzadowyprogramklub do 30 kwietnia.

Warto przypomnieć, że dofinansowanie dla klubów jednosekcyjnych wzrosło w tym roku z 10 do 12 tys. zł, a dla klubów wielosekcyjnych z 15 do 17 tys. zł. Co istotne, kwotę dofinansowania będzie można wykorzystać w dowolnej proporcji na wynagrodzenie szkoleniowca, zakup sprzętu sportowego bądź organizację obozu sportowego. Ministerstwo rezygnuje tym samym z dotychczasowych zapisów, limitujących podział środków we wskazanych obszarach.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Programu: Rządowy Program Klub

Program Klub

Od 2016 roku, w ramach Programu Klub, Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansowuje działalność małych i średnich klubów z terenu całej Polski. Program Klub to największe systemowe narzędzie bezpośredniego wsparcia, skierowane do organizacji sportowych z całego kraju prowadzących szkolenie dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Dzięki udziałowi w programie kluby w istotnym zakresie mogą uzupełnić bazę sprzętową, zorganizować zgrupowania sportowe oraz wesprzeć finansowo szkoleniowców, prowadzących zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą.

Program cieszy się ogromnym zainteresowaniem i jest odpowiedzią resortu na realne potrzeby środowiska sportowego.

Zobacz także: Zmiany w Programie Klub – edycja 2024

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej ZUW informuje, że aktualnie trwa otwarty konkurs ofert Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie pomocy społecznej na 2024 r., obejmujący następujące obszary:

 

  • Obszar I Działalność na rzecz osób bezdomnych oraz zagrożonych bezdomnością, przebywających na terenie województwa zachodniopomorskiego;
  • Obszar II Działalność na rzecz osób ubogich, wymagających wsparcia regionalnego systemu pomocy żywnościowej;
  • Obszar III Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Szczegółowe ogłoszenie wraz z wzorem formularza oferty znajdą Państwo w załączeniu oraz pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-zachodniopomorski/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-na-realizacje-wybranych-zadan-publicznych-z-zakresu-pomocy-spolecznej-w-roku-2024

 

Konkurs jest realizowany w ramach „Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2025”.

 

Termin składania ofert: do 14 marca 2024 r. (czwartek).

 

Z upoważnienia Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Pani Izabeli Wojtczak-Sikorskiej, zapraszamy do udziału w otwartym konkursie organizacje pozarządowe i podmioty niepubliczne prowadzące działalność statutową w obszarze objętym konkursem na terenie naszego województwa.

 

 

Z poważaniem,

 

Natalia Widzińska

starszy inspektor wojewódzki

Oddział Pomocy Społecznej

tel. 91 43 03 238

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

tel. 91 43 03 243


W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informujemy, że na stronie Zachodnipomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie www.szczecin.uw.gov.pl znajdą Państwo klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

        15.02.2024 r.

 

Informacja

o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

 

 

Burmistrz Barlinka dnia 15 lutego 2024 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert,  ogłoszony zarządzeniem nr 228/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. na realizację w 2024 roku zadań publicznych, oznaczonych numerami: BOK/2024/2.2, BOK/2024/2.3, BOK/2024/2.4, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 

  1. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2024/2.2 pod nazwą: „Upowszechnianie kultury w szczególności poprzez organizację różnego rodzaju wydarzeń muzycznych, w tym koncertów”, wybrał Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Halka” z siedzibą w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 9.000,00 zł.
  2. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2024/2.3 pod nazwą: „Upowszechnianie kultury w szczególności poprzez kultywowanie pamięci o zasłużonych dla miasta wybitnych postaciach”, wybrał Stowarzyszenie Przyjaciół „Feeling Dance Group” z siedzibą w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 5.000,00 zł.
  3. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2024/2.4 pod nazwą: „Organizacja widowiska artystycznego nawiązującego do tradycji sobótkowej podczas Dni Barlinka”, wybrał Stowarzyszenie „Plantacja Wyobraźni – Mały Dom Kultury” z siedzibą w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 7.000,00 zł.

                                                                                                   

                                                                                                    Burmistrz Barlinka

                                                                                                    Dariusz Zieliński

 

 

      

 

* Zarządzenie Burmistrza Barlinka Nr 24/2024 z dnia 15.02.2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - dostępne na stronie www.bip.barlinek.pl