15.02.2024 r.

 

Informacja

o wynikach otwartego konkursu ofert

na realizację zadań publicznych w 2024 r. w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

 

 

Burmistrz Barlinka dnia 15 lutego 2024 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert, ogłoszony zarządzeniem nr 227/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

 

Do realizacji zadania oznaczonego numerem OPS/2024/1 pod nazwą: „Realizacja zadań z zakresu aktywizacji i integracji społecznej osób w podeszłym wieku”, wybrał  Stowarzyszenia:

  • Polski Komitet Pomocy Społecznej Tymczasowy Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki w Szczecinie i przyznał dotację w wysokości 11.000,00 zł;
  • Barlinecki Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 14.000,00 zł.

 

                                                                                                           

                                                                                                                Burmistrz Barlinka

                                                                                                                Dariusz Zieliński

 

 

 

 

* Zarządzenie Burmistrza Barlinka Nr 23/2024 z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - dostępne na stronie www.bip.barlinek.pl