BURMISTRZ  BARLINKA ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2024 r. zadań publicznych Gminy Barlinek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Ogłoszenie wraz z załącznikami dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku pod adresem: Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2024r.