11.02.2022 r.

 

Informacja

o wynikach otwartego konkursu ofert

na realizację zadań publicznych w 2022 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

 

 

Burmistrz Barlinka dnia 11 lutego 2022 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert, w celu realizacji zadań publicznych oznaczonych numerami: BOK/2022/2.2, BOK/2022/2.3 i BOK/2022/2.4, ogłoszony zarządzeniem nr 192/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

  1. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2022/2.2 pod nazwą: „Upowszechnianie kultury w szczególności poprzez organizację różnego rodzaju wydarzeń muzycznych, w tym koncertów”, wybrał Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Halka” z siedzibą w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 8.000,00 zł.
  2. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2022/2.3 pod nazwą: „Upowszechnianie kultury w szczególności poprzez kultywowanie pamięci o zasłużonych dla miasta wybitnych postaciach”, wybrał Stowarzyszenie Przyjaciół „Feeling Dance Group” z siedzibą w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 3.000,00 zł.
  3. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2022/2.4 pod nazwą: „Upowszechnianie kultury w szczególności poprzez organizację różnego rodzaju interdyscyplinarnych wydarzeń kulturalnych lub widowisk artystycznych”, wybrał:
  4. Stowarzyszenie Przyjaciół „Feeling Dance Group” z siedzibą w Barlinku i przyznał na realizację zadania pt. „Piękna i Bestia w plenerze” dotację w wysokości 3.500,00 zł,
  5. Stowarzyszenie Przyjaciół „Feeling Dance Group” z siedzibą w Barlinku i przyznał na realizację zadania pt. „Letnie wieczory muzyczne w Barlinku” dotację w wysokości 4.000,00 zł,
  6. Stowarzyszenie Lions Club Barlinek z siedzibą w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 2.500,00 zł.

 

 

 

 

      

 

 

* Zarządzenie Burmistrza Barlinka Nr 27/2022 z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - dostępne na stronie www.bip.barlinek.pl