21.01.2021 r.

Burmistrz Barlinka zarządzeniem nr 12/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert, ogłoszony zarządzeniem nr 150/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

  1. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2021/2.1 pod nazwą: „Upowszechnianie kultury ludowej oraz podejmowanie przedsięwzięć umacniających poczucie tożsamości i różnorodności kulturowej i integracji społecznej”, wybrano Stowarzyszenie Przyjaciół Dziedzic z siedzibą w Dziedzicach i przyznano dotację w wysokości 15000,00 zł.
  2. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2021/2.2 pod nazwą: „Upowszechnianie kultury w szczególności poprzez organizację różnego rodzaju widowisk artystycznych, w tym koncertów”, wybrano Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Halka” z siedzibą w Barlinku i przyznano dotację w wysokości 8000,00 zł.