11.02.2021 r.

                                                                                                                          

Informacja

o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Burmistrz Barlinka zarządzeniem nr 23/2021 z dnia 11 lutego 2021 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert, ogłoszony zarządzeniem nr 151/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 1. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2021/3.1. pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego oraz organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym lub organizowanie imprez sportowych w zakresie piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w szczególności na terenie miasta”, wybrano Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Sportu Pogoń Barlinek z siedzibą w Barlinku i przyznano dotację w wysokości 43.000,00 zł.
 2. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2021/3.2. pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego oraz organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym lub organizowanie imprez sportowych w zakresie piłki nożnej dla dzieci i młodzieży, w szczególności na terenie miasta” wybrano:
 3. Stowarzyszenie Barlinecka Akademia Futbolu z siedzibą w Moczkowie i przyznano dotację w wysokości 11.000,00 zł;
 4. Stowarzyszenie Klub Sportowy „Indywidualna Szkoła Futbolu Pogoń Barlinek” z siedzibą w Barlinku i przyznano dotację w wysokości 22.000,00 zł.
 5. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2021/3.3. pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego oraz organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym lub organizowanie imprez sportowych w zakresie piłki nożnej w szczególności na terenie wiejskim w m. Mostkowo” wybrano Stowarzyszenie Klub Sportowy „Koral” z siedzibą w Mostkowie i przyznano dotację w wysokości 20.000,00 zł.
 6. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2021/3.4. pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego oraz organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym lub organizowanie imprez sportowych w zakresie lekkiej atletyki” wybrano Stowarzyszenie Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Lubusz” w Barlinku i przyznano dotację w wysokości 15.000,00 zł.
 7. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2021/3.5. pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego oraz organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym lub organizowanie imprez sportowych w zakresie piłki nożnej w szczególności na terenie wiejskim w m. Lutówko” wybrano Stowarzyszenie Klub Sportowy „Iskra” Lutówko z siedzibą w Lutówku i przyznano dotację w wysokości 19.000,00 zł.
 8. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2021/3.6. pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego oraz organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym lub organizowanie imprez sportowych w zakresie piłki nożnej w szczególności na terenie wiejskim w m. Płonno” wybrano Stowarzyszenie Klub Sportowy „Grom” Płonno z siedzibą w Płonnie i przyznano dotację w wysokości 14.000,00 zł.
 9. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2021/3.7. pod nazwą: „Organizowanie imprez sportowych w zakresie piłki nożnej w szczególności na terenie miasta” wybrano Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Sportu Pogoń Barlinek z siedzibą w Barlinku i przyznano dotację w wysokości 3.500,00 zł.
 10. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2021/3.8. pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego, lub organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym, lub organizowanie imprez sportowych w zakresie sztuk walki lub sportów walki” wybrano:
 11. Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Sportu Pogoń Barlinek z siedzibą w Barlinku i przyznano dotację w wysokości 3.500,00 zł;
 12. Stowarzyszenie Akademia Sportów Walki BORAN TEAM z siedzibą w Stawie i przyznano dotację w wysokości 6.500,00 zł.
 13. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2021/3.9. pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego, lub organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym, lub organizowanie imprez sportowych w zakresie piłki siatkowej” wybrano Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Sportu Pogoń Barlinek z siedzibą w Barlinku i przyznano dotację w wysokości 3.500,00 zł.
 14. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2021/3.10. pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego, lub organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym, lub organizowanie imprez sportowych w zakresie tenisa” wybrano Uczniowski Klub Sportowy „Sekcja Tenisa Barlinek” z siedzibą w Barlinku i przyznano dotację w wysokości 3.500,00 zł.
 15. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2021/3.11. pod nazwą: „Organizowanie imprez o charakterze sportowo–turystyczno-rekreacyjnym” wybrano Stowarzyszenie „Włóczykijki” z siedzibą w Barlinku i przyznano dotację w wysokości 7.000,00 zł.

 

 

* Zarządzenie Burmistrza Barlinka Nr 23/2021 z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dostępne na stronie www.bip.barlinek.pl