BEZPŁATNE WEBINARY DLA NGO

 


2 LIPCA            Praca zdalna, stacjonarna, hybrydowa - aspekty prawne

                           i organizacyjne w zakresie stanowisk pracy                           Program  

9:00 - 14:00     Janusz Białek                                                                              Zapisz się 


3 LIPCA            Efektywna komunikacja w działaniach organizacji

                          pozarządowych                                                                              Program 

9:00 - 14:00     Marcin Jerzynek                                                                          Zapisz się 


8 LIPCA           Przygotowanie ofert na realizację zadania pubIicznego

                         (konkurs/mały grant) – ustawa o działalności pożytku

                          i o wolontariacie                                                                            Program 

9:00 - 14:00    Tomasz Pawłowski                                                                      Zapisz się 


8 LIPCA           Delegowanie zadań jako kluczowy element skutecznego

                         zarządzania w NGO                                                                        Program 

9:00 - 14:00    Marcin Jerzynek                                                                          Zapisz się 


9 LIPCA           Sprawozdanie z realizacji zadania pubIicznego

                         (konkurs/mały grant) – ustawa o działalności pożytku

                         i o wolontariacie                                                                            Program 

9:00 - 14:00    Tomasz Pawłowski                                                                     Zapisz się 


 

BEZPŁATNE WEBINARY DLA NGO

 


23 MAJA          Ulga językowa, prosty język, łatwy język do czytania                Program  

9:00 - 14:00     Marcin Jerzynek                                                                              Zapisz się 


27 MAJA          Transformacja konfliktu w organizacji                                          Program 

9:00 - 14:00     Łukasz Kwiatkowski                                                                        Zapisz się 


27 MAJA          Działalność socjalna w organizacjach pozarządowych             Program 

9:00 - 14:00    Janusz Białek                                                                                    Zapisz się 


29 MAJA          Tworzenie dokumentów dostępnych cyfrowo - warsztaty        Program 

9:00 - 14:00    Marcin Jerzynek                                                                               Zapisz się 


5 CZERWCA     Dwa podejścia do zarządzania projektami w NGO                     Program 

9:00 - 14:00    Marcin Jerzynek                                                                               Zapisz się 


 

Minister Sportu i Turystyki ogłosił start naboru do „Programu wsparcia i rozwoju lig amatorskich”

02.04.2024

Źródło: https://www.gov.pl/web/sport/minister-sportu-i-turystyki-slawomir-nitras-oglosil-start-naboru-do-programu-wsparcia-i-rozwoju-lig-amatorskich

Minister Sportu i Turystyki Sławomir Nitras ogłosił start naboru do „Programu wsparcia i rozwoju lig amatorskich”. Do 6 maja można składać wnioski, a ich rozstrzygnięcie nastąpi do 7 czerwca 2024 r. Wysokość możliwego dofinansowania to nawet 95% nakładów.

Program powstał w odpowiedzi na coraz liczniejsze oddolne przedsięwzięcia zorganizowanej rywalizacji skierowane do różnych grup wiekowych. Nadrzędną ideą programu jest więc wspieranie istniejących oraz powstających inicjatyw poprzez wzmacnianie roli organizatorów amatorskiego współzawodnictwa i tworzenie wraz z nimi coraz lepszych warunków.

Na realizację zadań z zakresu naboru Programu na 2024 rok zaplanowano kwotę 40 000 000 zł.

Ministerstwu szczególnie zależy na wspieraniu działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, aktywnego spędzania czasu wolnego oraz kształtowanie zdrowego stylu życia.

Ministerstwo dostrzega dynamiczny rozwój szeroko rozumianego sportu amatorskiego. Należy zauważyć, że do tej pory wspierana była głównie rywalizacja w sporcie wyczynowym. Teraz resort kieruje działania aktywizacyjne do sportowców amatorów. Osób, które nie posiadają licencji zawodniczych związków sportowych, ale mają świadomość potrzeby aktywności ruchowej i jej wpływu na komfort codziennego życia.

Rolą ministerstwa jest wspieranie potrzeby aktywności sportowych, zwłaszcza jeśli społeczność sama organizuje się w tym zakresie w oddolnych inicjatywach

- podkreśla Sławomir Nitras, Minister Sportu i Turystyki.

Wśród priorytetów programu znajduje się wspieranie tworzenia lig amatorskich oraz wydarzeń sportowych będących elementem amatorskiego współzawodnictwa. W ramach programu promowany ma być wolontariat sportowy oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej służących solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej.

Naszym wsparciem planujemy objąć ligi amatorskie, ogólnopolskie turnieje sportowe, wykorzystując dostępną infrastrukturę sportową, promując przy tym fakt, że rywalizacja sportowa to wspaniały pomysł na spędzanie czasu wolnego. Sport pozytywnie wpływa na wszystkie sfery życia od zdrowia i samopoczucia po lepsze wyniki w szkole czy pracy. Kształtuje charakter, buduje pewność siebie. Sportowcy zwykle lepiej radzą sobie z obowiązkami, problemami i stresem. Sport to sposób na relaks i odreagowanie po ciężkim dniu

- podkreśla Sławomir Nitras, Minister Sportu i Turystyki.

Ważnym elementem ma być promowanie kulturalnego kibicowania oraz propagowanie udziału społeczności lokalnej w organizowanych przedsięwzięciach. W programie znalazło się też miejsce na promowanie idei „fair play”.

O przyznanie dofinansowania na realizowane w ramach programu zadania, mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do upowszechniania i promocji sportu i kultury fizycznej (tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje).

Nabór ma charakter otwarty. Wnioski należy składać do 6 maja 2024 r. Termin rozpatrzenia: 7 czerwca 2024 r.

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu Klub

28.03.2024

Źródło: https://www.gov.pl/web/sport/rozpoczal-sie-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-klub

Operator krajowy rozpoczął nabór wniosków do tegorocznej edycji Programu Klub. Środki, które trafią do małych i średnich klubów sportowych z całej Polski, to ponad 98,5 mln zł.

Wnioski składać można za pośrednictwem strony rzadowyprogramklub do 30 kwietnia.

Warto przypomnieć, że dofinansowanie dla klubów jednosekcyjnych wzrosło w tym roku z 10 do 12 tys. zł, a dla klubów wielosekcyjnych z 15 do 17 tys. zł. Co istotne, kwotę dofinansowania będzie można wykorzystać w dowolnej proporcji na wynagrodzenie szkoleniowca, zakup sprzętu sportowego bądź organizację obozu sportowego. Ministerstwo rezygnuje tym samym z dotychczasowych zapisów, limitujących podział środków we wskazanych obszarach.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Programu: Rządowy Program Klub

Program Klub

Od 2016 roku, w ramach Programu Klub, Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansowuje działalność małych i średnich klubów z terenu całej Polski. Program Klub to największe systemowe narzędzie bezpośredniego wsparcia, skierowane do organizacji sportowych z całego kraju prowadzących szkolenie dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Dzięki udziałowi w programie kluby w istotnym zakresie mogą uzupełnić bazę sprzętową, zorganizować zgrupowania sportowe oraz wesprzeć finansowo szkoleniowców, prowadzących zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą.

Program cieszy się ogromnym zainteresowaniem i jest odpowiedzią resortu na realne potrzeby środowiska sportowego.

Zobacz także: Zmiany w Programie Klub – edycja 2024

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu Klub

28.03.2024

Źródło: https://www.gov.pl/web/sport/rozpoczal-sie-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-klub

Operator krajowy rozpoczął nabór wniosków do tegorocznej edycji Programu Klub. Środki, które trafią do małych i średnich klubów sportowych z całej Polski, to ponad 98,5 mln zł.

Wnioski składać można za pośrednictwem strony rzadowyprogramklub do 30 kwietnia.

Warto przypomnieć, że dofinansowanie dla klubów jednosekcyjnych wzrosło w tym roku z 10 do 12 tys. zł, a dla klubów wielosekcyjnych z 15 do 17 tys. zł. Co istotne, kwotę dofinansowania będzie można wykorzystać w dowolnej proporcji na wynagrodzenie szkoleniowca, zakup sprzętu sportowego bądź organizację obozu sportowego. Ministerstwo rezygnuje tym samym z dotychczasowych zapisów, limitujących podział środków we wskazanych obszarach.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Programu: Rządowy Program Klub

Program Klub

Od 2016 roku, w ramach Programu Klub, Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansowuje działalność małych i średnich klubów z terenu całej Polski. Program Klub to największe systemowe narzędzie bezpośredniego wsparcia, skierowane do organizacji sportowych z całego kraju prowadzących szkolenie dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Dzięki udziałowi w programie kluby w istotnym zakresie mogą uzupełnić bazę sprzętową, zorganizować zgrupowania sportowe oraz wesprzeć finansowo szkoleniowców, prowadzących zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą.

Program cieszy się ogromnym zainteresowaniem i jest odpowiedzią resortu na realne potrzeby środowiska sportowego.

Zobacz także: Zmiany w Programie Klub – edycja 2024