Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

 

Burmistrz Barlinka zarządzeniem nr 19/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert, ogłoszony zarządzeniem nr 229/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

 

Do realizacji zadania oznaczonego numerem OPS/2020/1 pod nazwą: „Realizacja zadań z zakresu aktywizacji i integracji społecznej osób w podeszłym wieku”, wybiera się  Stowarzyszenia:

  • Polski Komitet Pomocy Społecznej Tymczasowy Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki w Szczecinie i przyznaje się dotację w wysokości 10.000,00 zł;
  • Barlinecki Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Barlinku i przyznaje się dotację w wysokości 11.000,00 zł.

 

* Zarządzenie Burmistrza Barlinka Nr 19/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - dostępne na stronie www.bip.barlinek.pl