13.10.2020r.

PROGRAM SPOŁECZNIK – STAWIAMY NA EKO, KONTYNUUJEMY WSPÓŁPRACĘ Z MŁODZIEŻĄ 

Jutro, 14 października 2020 r. rusza nabór w Programie Społecznik na lata 2019-2021, w którym Społecznicy i Społeczniczki mogą aplikować o środki na działania, które będą realizowane w 2021 roku. Zarówno organizacje pozarządowe, jak i grupy nieformalne pod ich opieką będą mogły składać wnioski w dwóch filarach:

I – Mikrodotacje – projekty lokalne (dofinansowanie w wysokości do 4 tys. zł);

II – Regionalne Inicjatywy Obywatelskie – projekty o zasięgu powiatowym i wojewódzkim (dofinansowanie w wysokości do 10 tys. zł, jednak o wynikach naboru ostatecznie zdecydują mieszkańcy poprzez głosowanie internetowe).

Wnioski za pośrednictwem platformy witkac.pl składać można do 4 listopada br. Szczegóły dostępne na www

 

I SZCZYT KLIMATYCZNY

To już czwartek, 15 października br. I Szczyt Klimatyczny na Pomorzu Zachodnim. Porozmawiamy o tym, jak zmieniać nasze zachowania, by chronić środowisko i jak rozwijać edukację ekologiczną. Oglądajcie nas w czwartek 15 października 2020 od godz. 10.00 na facebooku Pomorze Zachodnie News! Zaproszeni prelegenci opowiedzą o dobrych nawykach, jak żyć bardziej eko, oszczędniej i zdrowiej.  Nasze codzienne działania mają wymierny wpływ na poprawę stanu środowiska. Często wystarczy kilka sekund, najmniejsze eko-gest aby zmienić świat na lepszy.  Dołącz do wydarzenia na www

 

ZACHODNIOPOMORSKI LIDER NGO 2020 – KONKURS MARSZAŁKA

Do 23 października br. organizacje pozarządowe z terenu Pomorza Zachodniego mogą się zgłaszać do udziału w Konkursie Marszałka ,,Zachodniopomorski Lider NGO 2020”, w ramach którego ocenie będą podlegały działania prowadzone w 2019 roku. Laureaci i wyróżnieni będą wyłaniani w trzech kategoriach:

– za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w roku kalendarzowym 2019; kategoria główna,

– za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w roku kalendarzowym 2019 przez organizację zarejestrowaną w latach 2018–2019; kategoria nr 2,

– za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w roku kalendarzowym 2019 przez organizację, której budżet za rok 2019 nie przekroczył 25.000 zł; kategoria nr 3.

Na zwycięzców czekają nagrody finansowe oraz okolicznościowe statuetki. Szczegóły znajdują się na stronie Organizatora będącego partnerem Samorządu Województwa w realizacji konkursu w ramach zadania zleconego do realizacji oraz stronie www.

 

II NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE GRANTÓW W RAMACH PROJEKTU PN. POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKACJA 

Województwo Zachodniopomorskie/ Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie ogłosił II nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach realizacji projektu pn. POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem  COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. O środki mogą starać się jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne z województwa zachodniopomorskiego prowadzące instytucjonalne formy opieki nad najmłodszymi dziećmi oraz placówki edukacyjne, które nie złożyły wniosków w I naborze. Nabór trwa do 19 października br., godz. 15.15.  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie wydziału.

 

UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA PRAW KONSUMENTÓW – DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej „UOKiK”) ogłasza otwarty konkurs ofert: „Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów – działania edukacyjne”. Realizacja zadania do końca 2020 roku. Termin składania ofert upływa 2 listopada 2020 r. o godz. 10.00. Więcej na www

 

Pozdrawiam
Magdalena Pieczyńska

Kierowniczka

Biuro ds. organizacji pozarządowych 

Wydział Współpracy Społecznej
Urząd Marszałkowski WZ
tel. 91 31 14 920
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres do korespondencji:
Urząd Marszałkowski WZ
ul. Korsarzy 34
70 - 540 Szczecin

 

Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest Województwo Zachodniopomorskie. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego pod adresem https://bip.rbip.wzp.pl/artykul/klauzula-informacyjna-rodo

 

P   Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.