11.02.2022 r.

 

 

Informacja

o wynikach otwartego konkursu ofert

na realizację zadań publicznych w 2022 r. w zakresie pomocy społecznej
i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

 

 

Burmistrz Barlinka dnia 11 lutego 2022 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert, ogłoszony zarządzeniem nr 191/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

 

Do realizacji zadania oznaczonego numerem OPS/2022/1 pod nazwą: „Realizacja zadań z zakresu aktywizacji i integracji społecznej osób w podeszłym wieku”, wybrano  Stowarzyszenia:

 • Polski Komitet Pomocy Społecznej Tymczasowy Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki w Szczecinie i przyznano dotację w wysokości 10.000,00 zł;
 • Barlinecki Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Barlinku i przyznano dotację
  w wysokości 13.000,00 zł.

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Zarządzenie Burmistrza Barlinka Nr 26/2022 z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - dostępne na stronie www.bip.barlinek.pl

11.02.2022 r.

Informacja

o wynikach otwartego konkursu ofert

na realizację zadań publicznych w 2022 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

Burmistrz Barlinka dnia 11 lutego 2022 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert, ogłoszony zarządzeniem nr 193/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 1. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2022/3.1 pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego oraz organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym lub organizowanie imprez sportowych w zakresie piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w szczególności na terenie miasta”, wybrał Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Sportu Pogoń Barlinek z siedzibą w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 45.000,00 zł.
 2. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2022/3.2 pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego oraz organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym lub organizowanie imprez sportowych w zakresie piłki nożnej dla dzieci i młodzieży, w szczególności na terenie miasta”, wybrał Stowarzyszenie Klub Sportowy „Indywidualna Szkoła Futbolu Pogoń Barlinek” z siedzibą w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 35.000,00 zł.
 3. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2022/3.3 pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego oraz organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym lub organizowanie imprez sportowych w zakresie piłki nożnej w szczególności na terenie wiejskim w m. Mostkowo”, wybrał Stowarzyszenie Klub Sportowy „Koral” z siedzibą w Mostkowie i przyznał dotację w wysokości 20.000,00 zł.
 4. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2022/3.4 pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego oraz organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym lub organizowanie imprez sportowych w zakresie lekkiej atletyki”, wybrał Stowarzyszenie Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Lubusz” w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 15.000,00 zł.
 5. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2022/3.5 pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego oraz organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym lub organizowanie imprez sportowych w zakresie piłki nożnej w szczególności na terenie wiejskim w m. Lutówko”, wybrał Stowarzyszenie Klub Sportowy „Iskra” Lutówko z siedzibą w Lutówku i przyznał dotację w wysokości 19.000,00 zł.
 6. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2022/3.6 pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego oraz organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym lub organizowanie imprez sportowych w zakresie piłki nożnej w szczególności na terenie wiejskim w m. Płonno”, wybrał Stowarzyszenie Klub Sportowy „Grom” Płonno z siedzibą w Płonnie i przyznał dotację w wysokości 14.000,00 zł.
 7. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2022/3.7 pod nazwą: „Organizowanie imprez sportowych w zakresie piłki nożnej w szczególności na terenie miasta”, wybrał Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Sportu Pogoń Barlinek z siedzibą w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 4.000,00 zł.
 8. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2022/3.8 pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego, lub organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym, lub organizowanie imprez sportowych w zakresie sztuk walki lub sportów walki”, wybrał:
 9. Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Sportu Pogoń Barlinek z siedzibą w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 4.000,00 zł;
 10. Stowarzyszenie Akademia Sportów Walki BORAN TEAM z siedzibą w Stawie i przyznał dotację w wysokości 6.500,00 zł.
 11. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2022/3.10 pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego, lub organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym, lub organizowanie imprez sportowych w zakresie tenisa”, wybrał Uczniowski Klub Sportowy „Sekcja Tenisa Barlinek” z siedzibą w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 4.000,00 zł.
 12. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2022/3.11 pod nazwą: „Organizowanie imprez o charakterze sportowo–turystyczno-rekreacyjnym”, wybrał Stowarzyszenie „Włóczykijki” z siedzibą w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 7.000,00 zł.
 13. Burmistrz Barlinka unieważnił konkurs na realizację zadania oznaczonego numerem BOK/2022/3.9 pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego, lub organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym, lub organizowanie imprez sportowych w zakresie piłki siatkowej”, z powodu niezłożenia żadnej oferty.

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Zarządzenie Burmistrza Barlinka Nr 28/2022 z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - dostępne na stronie www.bip.barlinek.pl

11.02.2022 r.

 

Informacja

o wynikach otwartego konkursu ofert

na realizację zadań publicznych w 2022 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

 

 

Burmistrz Barlinka dnia 11 lutego 2022 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert, w celu realizacji zadań publicznych oznaczonych numerami: BOK/2022/2.2, BOK/2022/2.3 i BOK/2022/2.4, ogłoszony zarządzeniem nr 192/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 1. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2022/2.2 pod nazwą: „Upowszechnianie kultury w szczególności poprzez organizację różnego rodzaju wydarzeń muzycznych, w tym koncertów”, wybrał Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Halka” z siedzibą w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 8.000,00 zł.
 2. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2022/2.3 pod nazwą: „Upowszechnianie kultury w szczególności poprzez kultywowanie pamięci o zasłużonych dla miasta wybitnych postaciach”, wybrał Stowarzyszenie Przyjaciół „Feeling Dance Group” z siedzibą w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 3.000,00 zł.
 3. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2022/2.4 pod nazwą: „Upowszechnianie kultury w szczególności poprzez organizację różnego rodzaju interdyscyplinarnych wydarzeń kulturalnych lub widowisk artystycznych”, wybrał:
 4. Stowarzyszenie Przyjaciół „Feeling Dance Group” z siedzibą w Barlinku i przyznał na realizację zadania pt. „Piękna i Bestia w plenerze” dotację w wysokości 3.500,00 zł,
 5. Stowarzyszenie Przyjaciół „Feeling Dance Group” z siedzibą w Barlinku i przyznał na realizację zadania pt. „Letnie wieczory muzyczne w Barlinku” dotację w wysokości 4.000,00 zł,
 6. Stowarzyszenie Lions Club Barlinek z siedzibą w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 2.500,00 zł.

 

 

 

 

      

 

 

* Zarządzenie Burmistrza Barlinka Nr 27/2022 z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - dostępne na stronie www.bip.barlinek.pl

24.01.2022 r.

 

Informacja

 

o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

 

Burmistrz Barlinka zarządzeniem nr 17/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert w celu realizacji zadania publicznego oznaczonego numerem BOK/2022/2.1 pod nazwą: „Upowszechnianie kultury ludowej oraz podejmowanie przedsięwzięć umacniających poczucie tożsamości i różnorodności kulturowej i integracji społecznej”, ogłoszony zarządzeniem 192/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2022/2.1 pod nazwą: „Upowszechnianie kultury ludowej oraz podejmowanie przedsięwzięć umacniających poczucie tożsamości i różnorodności kulturowej i integracji społecznej”, wybrał  Stowarzyszenie Przyjaciół Dziedzic z siedzibą w Dziedzicach i przyznał dotację w wysokości 17.000,00 zł.

 

Burmistrz Barlinka

Dariusz Zieliński

 

 

* Zarządzenie Burmistrza Barlinka nr 17/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - dostępne na stronie www.bip.barlinek.pl